Ako to funguje

SlovSEFF III vám pomôže zlepšiť využívanie energií alebo s realizáciou investičných plánov týkajúcich sa obnoviteľnej energie tak, že vás prevedie každým krokom nasledujúceho procesu:

 

How it works project cycle SK 2

Obsahuje základné informácie o žiadateľovi a projekte; stiahnutie vykonáte kliknutím tu.

Jednoduchá analýza projektu posúdi, či sú splnené kritéria SlovSEFF

 

 

Po kladnom vyhodnotení projektu klient podpíše Záväznú prihlášku, čím akceptuje podmienky SlovSEFF

Na určenie/potvrdenie najlepších opatrení na úsporu energie alebo emisií CO2 vypracuje konzultant Technické posouzení projektu, Energetický audit, Jednoduchý energetický audit alebo Certitikát o energetickej hospodárnosti

Klient potvrdí, že rozumie investičným odporúčaniam v Správe alebo Audite

 

Bankový úver je podpísaný a vyplatený

 

Projekt sa realizuje

Po ukončení projektu klient poziada o verifikáciu a tretia strana potvrdí, že opatrenia boli realizované v súlade so Správou alebo Auditom

Po úspešnom overení sa vyplatí grant; klient hlási ročné emisie alebo úsporu energie agentúre SIEA počas 5 rokov po dokončení projektu prostredníctvom týchto šablón: obnoviteľna energia, energetická účinnosť v priemysle a v obytných budovách

 

 

Právo odvolať sa

Ak žiadateľ nesúhlasí s rozhodnutím projektového konzultanta alebo zúčastnenej finančnej inštitúcie, má právo sa odvolať.

Odvolanie prvého stupňa

Do 30 dní od obdržania rozhodnutia sa môžete odvolať písomne listom, ktorý zašlete na opätovné posúdenie kancelárii SlovSEFF v Bratislave (Marián Holúbek).

Odvolanie druhého stupňa

Ak žiadateľ nesúhlasí so zamietavým rozhodnutím pri odvolaní prvého stupňa, môže sa odvolať druhýkrát u projektového manažéra, ktorý je zodpovedný za SlovSEFF III, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Odvolanie tretieho stupňa

Ak žiadateľ nesúhlasí so zamietavým rozhodnutím pri odvolaní druhého stupňa, môže sa odvolať u finančníka daného nástroja, Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), konkrétne u vedúceho pre operácie EBOR, p. Friso de Jong, pričom jeho rozhodnutie bude konečné.

Dwn Dwn