Novinky

Celosvetová online predajná platforma zelených technológií už aj na Slovensku!

Dátum: 10. December 2020

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) spustila platformu Green Technology Selector v štýle online nakupovania, ktorá ponúka zoznam najlepších technológií v rôznych kategóriách od výrobcov z celého sveta. V roku 2021 sa platforma rozšíri aj o zoznam produktov a predajcov dostupných na Slovensku!

Platforma momentálne ponúka viac ako 26 000 zelených vysoko efektívnych technológií vo viac ako 30 krajinách sveta. Jedná sa o technológie s vysokou energetickou účinnosťou a obnoviteľné zdroje energie, od solárnych panelov a kotlov na biomasu až po tepelné izolácie a technologické procesy. Nové technológie, ako aj predajcovia, môžu byť zaregistrované kedykoľvek. Všetky budú oprávnené pre financovanie z Finančného nástroja pre zelené hospodárstvo (GEFF - Green Economy Finance Facility).

Hlavným cieľom je poskytnúť pre konečných užívateľov a podnikateľov ľahko dostupný a prehľadný nástroj na nákup kvalitných vysoko efektívnych zelených technológií, a týmto podporiť ich predaj.

Momentálne sa zoznam predajcov a technológií na Slovensku vytvára a Vy máte jedinečnú šancu zaradiť svoje produkty, prípadne zaregistrovať svoje predajné prevádzky, do tohto unikátneho nástroja.

Buďte o krok vpred pred konkurenciou a zabezpečte svojim klientom do budúcnosti zvýhodnený nákup Vašich produktov!

Kontaktujte našich expertov na Slovensku: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.;Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zaregistrujte svoju predajnú prevádzku priamo vyplnením online formulára na adrese https://techselector.com/ts-en/supplier/).


SlovSEFF-u odbíja jedenásta hodina

Dátum: 09. September 2020

Počas prvého polroka 2020 SlovSEFF navýšil počet financovaných projektov. Finančný nástroj pomohol 16 projektom s oprávnenými investičnými nákladmi vo výške viac ako 11 miliónov EUR, vrátane modernizácie verejného osvetlenia, inštalácie solárnych kolektorov na strechách, modernizácie mestskej dopravy a modernizácie energetických systémov v dvoch nemocniciach. Napriek cestovným obmedzeniam, ktoré boli zavedené kvôli pandémii COVID-19, preukázali štyri zúčastnené finančné inštitúcie svoju stálu klientskú základňu. Vynikajúci výkon finančného nástroja SlovSEFF v roku 2020 ukazuje, v širšom kontexte, že Slovensko je naďalej odhodlané k prechodu na zelenú energiu a je v súlade s európskymi plánmi obnovy.

Od polovice roku 2014 nástroj poskytol technickú pomoc pre viac ako 180 projektov a identifikoval viac ako 71 miliónov EUR oprávnených investičných nákladov. Nástroj uskutoční posledné kolo informačných a marketingových aktivít na jeseň roku 2020, s cieľom identifikovať nové projekty v oblasti čistej energie, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov, pred finálnym termínom na podpísanie účastníckych zmlúv, ktorým je 31.12.2020. Najlepšie zúčastnené projekty budú vybrané a ocenené na jar roku 2021.

Ak uvažujete o investícii do energetickej efektívnosti alebo obnoviteľnej energie, ktorá spĺňa kritériá oprávnenosti finančného nástroja SlovSEFF, kontaktujte projektového konzultanta alebo niektorú zo štyroch zúčastnených finančných inštitúcií (http://www.slovseff.eu/index.php/en/how-to-apply).


Tlačová správa

SlovSEFF III v Hospodárskych novinách

Dátum: 20. január 2020

Ing. Jan Pejter, projektový manažér programu SlovSEFF a Ing. Marián Holúbek, finančný expert programu SlovSEFF, poskytli dňa 30. apríla 2019 rozhovor pre celoštátny denník Hospodárske noviny, ktorý zastáva liberálny ekonomický postoj a svojim obsahom sa zameriava na oblasť ekonomiky.

Nosnou témou rozhovoru bola oprávnenosť projektov v rámci programu SlovSEFF III a ich základné charakteristiky, a tiež rozdelenie projektov do troch základných skupín: Energetická účinnosť v priemysle, Obnoviteľná energia a Energetická efektívnosť v oblasti bytovej výstavby. Súčasne boli odprezentované výhody programu a informácie o počte doteraz implementovaných projektov.

Diskutovalo sa aj o podmienkach a postupe pri poskytovaní úverov, o cieľovej skupine klientov, vhodných pre tento program a ich možnostiach v rámci programu.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu.


SlovSEFF na tému "Energetika" v Slovenskej televízii

Dátum: 2. novembra 2017

Dňa 2. novembra (v 16:35 hod.) na kanáli Dvojka v relácii “Energetika” video vystúpil pán Jan Pejter, projektový manažér programu SlovSEFF, aby informoval o financovaní udržateľnej energie na Slovensku.

Rozhovor sa zameria najmä na obytnú energetickú efektívnosť a spresní výhody plynúce z financovania renovácie viacbytových budov prostredníctvom programu SlovSEFF. Na vystúpení sa taktiež objavia banky, ktoré poskytujú finančné prostriedky v rámci programu SlovSEFF.

Od roku 2007 program SlovSEFF stimuluje slovenské priemyselné podniky a bytové družstvá k vyššej energetickej efektívnosti. Od začiatku programu využilo nástroj 710 subjektov, ktoré dosahujú ročné úspory emisií skleníkových plynov vo výške 124 011 ton oxidu uhličitého (t CO2e) - http://www.slovseff.eu/index.php/sk/slovseff-iii-sk/projekty.


Tlačová správa

UniCredit Bank sa pripojí k SlovSEFF

Dátum: 27. septembra 2017

UniCredit Bank Česká republika a Slovensko a.s. sa pripája k Slovenskému finančnému fondu na udržateľnú energiu (SlovSEFF) na poskytovanie pôžičiek podnikom a bytovým družstvám na investície do udržateľnej energie v Slovenskej republike.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) rozšírila svoju podporu tým, že poskytuje UniCredit Bank finančné prostriedky vo výške 20 miliónov EUR.

UniCredit Bank Česká republika a Slovensko a.s. je jedným z lídrov v podnikovom sektore s unikátnym modelom, ktorý prevádzkuje jednu banku na dvoch trhoch (Česká republika a Slovenská republika). Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, podnikanie je prevádzkované ako zahraničná pobočka UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a. s.

SlovSEFF bol prvýkrát spustený v roku 2007, kedy EBRD poskytla štyrom miestnym partnerským bankám 60 miliónov EUR na podporu slovenských podnikov a bytových združení, aby lepšie využívali dostupné energetické zdroje. V nadväznosti na vysoký dopyt po fondoch banka rozšírila nástroj o ďalších 90 miliónov EUR v roku 2010, 40 miliónov EUR v roku 2014 a až 60 miliónov EUR v roku 2016. EBRD doteraz financovala viac ako 700 projektov trvalo udržateľnej energetiky v sektore obytnej, priemyselnej a obnoviteľnej energie v rámci SlovSEFF.


Program SlovSEFF mal úspech v súťaži EFEKTIA 2017

Dátum: 30. júna 2017efektia

Celkovo sa o ocenenie EFEKTIA 2017 v 6 kategóriách uchádzalo 13 vybraných projektov. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo 19. júna 2017 na konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave. Ocenenia odovzdali víťazom okrem iných vzácnych hostí aj  podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu, Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga.

foto

Projekty ktoré získali cenu vo svojej kategórii a boli  financované programom SlovSEFF boli hneď dva.

Špeciálnu cenu za najinovatívnejší projekt odovzdal spoločnosti KINEX BEARINGS, minister hospodárstva SR Peter Žiga. Základnou motiváciou bolo zníženie prevádzkových nákladov na chladenie v procese kalenia. Projekt umožnil spoločnosti odpojiť sa od dodávateľa chladu a vyrábať si chlad svojpomocne. Zároveň priniesol veľkú finančnú úsporu, keďže šetrí až 92% pôvodných nákladov. Sekundárnym javom, ktorý spoločnosť zaznamenala, je nárast kvality výroby.

Príkladom pre ďalšie subjekty v cestovnom ruchu a kúpeľníctve môže byť projekt spoločnosti Kúpele Vyšné Ružbachy. Laureát ocenenia EFEKTIA 2017 v kategórii Obchod/Služby/Administratíva efektívne využil odpadnú geotermálnu energiu na vykurovanie a prípravu teplej vody v objektoch kúpeľov: Švajčiarske domy, Balneoterapia, Grand Hotel Strand. Vďaka realizácii projektu energetickej efektívnosti ušetria v kúpeľoch až 80% nákladov na nákup plynu. Projekt sa spláca z úspor.

Tieto ocenené projekty ukazujú, že program SlovSEFF úspešne pripravuje projekty, ktoré sú inovatívne a vysoko energeticky účinné. Od tohto úspechu sa očakáva, že budú podporované aj iné podobné projekty, ktoré budú financované programom SlovSEFF.

Kategória Obchod/Služby/Administratíva:  Kúpele Vyšné Ružbachy


Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) rozširuje svoju podporu pre SlovSEEF o úverový rámec vo výške 60 miliónov eur

Dátum: 22. decembera 2016

Rada EBRD schválila 60 miliónové eurové navýšenie pre prostriedok financovania projektov udržateľnej energie – SlovSEFF III, čím je dostupných, vo forme finančných prostriedkov, dokopy 100 miliónov EUR. EBRR prehlbuje svoju podporu pre novým úverom predĺženým pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. (SLSP) a VÚB Banku, a.s. (VÚB). Okrem toho bude ďalšia banka poskytovať EBRD úverovú linku: OTP Banka Slovensko, a.s. (OTP) vo výške 10 miliónov €.

EBRD úverová linka umožní banke poskytovať finančné prostriedky pre podniky a bytové družstvá pre udržateľné investície do energetiky na Slovensku. Pre maximalizovanie zníženia množstva emisií skleníkových plyno, budú projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a investície do energetickej účinnosti v priemysle. Podobne budú stimuly, pre konečných prijímateľov úverov v rozmedzí od 5 % do 20 % z výšky úveru, založené na každom potenciále čiastkových projektov k znižovaniu emisií skleníkových plynov

Rozvoj energetickej účinnosti a dodávok energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku preukáže pozitívne účinky racionálneho využívania energie, ako aj zníženie emisií skleníkových plynov. Prispeje takžiež k zmierneniu vysokej energetickej a uhlíkovej náročnosti v regióne.

Od júla 2014, SlovSEFF III rozdelil viac ako 12,80 miliónov € do 29 projektov, očakáva zníženie emisií skleníkových plynov (CO2) o 5,698 ton ročne a dosiahnutie úspor energie vo výške 32 025.93 MWh ročne. Kompenzácia zníženia emisií uhlíka (carbon reduction compensation - CRC), ktorá je prijímaná ako uznanie jej budúceho potenciálneho znižovania emisií oxidu, činí 704 847 €. Predĺženie tohto nástroja bude mať za následok zahrnutie väčšieho počtu financovaných projektov.


Tlačová správa

SlovSEFF pokračuje vo vyplácaní nenávratnch grantov za uznanie úspor emisií skleníkových plynov

Dátum: 22. júla 2016

Päť nových projektov bolo pridaných do zoznamu overených projektov v rámci tretej fázy prostriedku financovania projektov udržateľnej energie (SlovSEFF).

ESCO (Energy Service Company) spoločnosť KOOR s.r.o. realizovali tri z piatich projektov. Tieto tri projekty pomohli zmodernizovať alebo inštalovať nové kotolne v šestnástich železničných staniciach na východnom, strednom a západnom Slovensku. Kotolne využívajú zemný plyn a skvapalnený plyn (LPG) namiesto uhlia alebo elektriny, a tak dosiahnu úsporu emisií skleníkových plynov (najmä CO2), zlepšia energetickú účinnosť a prejdú na iný druh paliva.

Zvyšné dva projekty boli naprojektované a realizované miestnym podnikateľom pánom Mariánom Chovancom v Púchove a spoločnosťou Versaco. Pán Marián Chovanec inštaloval na streche wellness centra fotovoltaickú solárnu elektráreň a spoločnosť Versaco zrealizovala zateplenie a rekonštrukciu vykurovacích a osvetľovacích systémov v priemyselnej výrobnej hale.

Po úspešnom overení projektov, nenávratné granty- alebo platby za zníženie emisií uhlíka - boli vyplácané finančnými inštitúciami. Výpočet motivačných platieb sa riadil zásadami stanovených metodík týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov a používa sa na určenie úrovne nenávratného grantu. Očakáva sa, že týchto 5 projektov zníži emisie skleníkového plynu CO2 o 1 454 ton ročne a celková kompenzácia za znižovanie množstva uhlíka v atmosfére  bola vo výške 140 000 €. Veľkosť úveru overených projektov bola vo výške 2 410 000 €.

Pre viac informácií prosím navštívte interaktívnu mapu a súhrnnú tabuľku, ktorá obsahuje ďalšie informácie a špecifiká projektov. SlovSEFF je realizovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a je spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, výživy a životného prostredia Španielskeho kráľovstva.


SlovSEFF je partnerom Facility Management Campu 2016

SlovSEFF prezentuje na workshope FM Campu v Poprade 28. apríla 2016.

Dátum: 28. apríla 2016

FM Camp je iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ fungovať ako platforma diskusií týkajúcich sa energetického managementu a využívania výpočtovej technológie vo facility a property managemente na Slovensku. Každý rok sa stretnú v Poprade klienti s poskytovateľmi služieb na slovenských energetických trhoch  aby sa vzdelávali o  nových technológiách, úspešných príbehoch, vymenili si informácie a kontakty.

Ing. Jan Pejter, projektový manažér SlovSEFFu, bude prezentovať, ako môže byť zavedenie energetického managementu financované v rámci programu SlovSEFF a niektoré z jeho najlepších prípadových štúdií, ktoré zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa alebo fotovoltaické elektrárne. Tieto projekty prospievajú z vyhradenej technickej pomoci v priebehu procesu posudzovania projektov a z motivačných platieb založených na potenciáli znižovania emisií každého projektu.


SlovSEFF vypláca prvé motivačné platby za úsporu emisií skleníkových plynov

Dátum: 29. marca 2016

Projekty, ktoré boli financovaný v rámci tretej fázy SlovSEFFu (slovenského prostriedku na financovanie projektov udržateľnej energie), úspešne prešli schválením a obdržali motivačné platby na budúcu úsporu emisií skleníkových plynov.

Deväť z desiatich projektov bolo vyvinutých teplárenskou spoločnosťou Stefe Slovakia. Patria medzi ne rôzne opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti, ako je napríklad výmena zle izolujúceho teplovodného potrubia za nové, inštalácia kompaktných výmenníkových rozvodní, rekonštrukcia kotolní a zníženie intenzity energie pri výrobe tepla. Desiaty projekt bol zavedený tlačiarenskou spoločnosťou TBB, a.s., v rámci ktorého boli nahradené staré tlačiarne za nové a efektívnejšie tlačiarenské výbavenie.

Po overení skutočnosti, že projekty boli realizované podľa pôvodného návrhu na základe konzultácií s projektového konzultantom SlovSEFFu, boli vyplatené stimulačné platby - alebo kompenzačné platby za zníženie emisií. Výpočet motivačných platieb sa riadi zásadami stanovených metodík zníženia emisií skleníkových plynov a používa sa na určenie výšky motivačnej platby. Očakáva sa, že tieto projekty spolu znížia emisie skleníkových plynov o 1 322 ton ročne. Projekty obdržali kompenzáciu za znižovanie uhlíka vo výške 250 000 €. Výška úveru overeného portfólia projektov činí 4 950 000 €.

Pre viac informácií navštívte interaktívne mapy a súhrnnú tabuľku, ktorá obsahuje dodatočné a špecifické informácie o projekte. SlovSEFF je vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenských republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, výživy a životného prostredia v Španielsku.


SlovSEFF na Energy Camp 2015

Zástupca SlovSEFF predstavil svoju prezentáciu počas workshopu Energy Campu organizovanom v Poprade 23. a 24. apríla 2015.

Dátum: 13 júla 2015

Energy Camp je iniciatíva, ktorej cieľom je slúžiť ako východisko diskusie týkajúcej sa hospodárenia s energiou a využívania počítačovej technológie v hospodárení s energiou. Zákazníci a poskytovatelia služieb na slovenskom trhu s energiou sa každý druhý rok stretávajú v Poprade, aby sa dozvedeli o nových technológiách a príbehoch úspechu, vymenili si informácie a získavali kontakty.

Ing. Marián Holúbek, manažér vzťahov SlovSEFF zdôraznil výhody účasti na SlovSEFF, medzi ktoré patrí špecializovaná technická pomoc v procese hodnotenia projektov. Bol vysvetlený aj presun pozornosti smerom k obnoviteľnej energii a projektom energetickej účinnosti v priemysle, rovnako ako program motivačnej platby, teraz prispôsobený na odmeňovanie znižovania emisií.

 

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu:

 

Pic to presentation Poprad 150423


 

EBRD supporting sustainable energy in Slovak Republic €20m loan for on-lending to private borrowers

Dátum: 13 June 2014

Link: http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-supporting-sustainable-energy-in-slovak-republic.html


 

EBRD facilitates first carbon credit transaction between Slovak Republic and Spain proceeds to co-finance sustainable energy investments

Dátum: 28 May 2014

Link: http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-facilitates-first-carbon-credit-transaction-between-slovak-republic-and-spain.html