SlovSEFF III projekty

Blue portfolio Energetická účinnosť v priemysle          
Green portfolio  Obnoviteľná energia                
Yellow portfolio Energetická účinnosť v obytných budovách

 

 

Úspechy SlovSEFFu III

SK 2018 01 19

 

POPIS PROJEKTU
SLOVSEFF PôŽIČKA (€) ÚSPORY EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV (tCO2e/a) ÚSPORY ENERGIE (MWh/a)      GRANT             (€)                     

SÚHRN PROJEKTU

Okruh THK + Šalgotarjánska

Výmena starého a zle izolujúceho teplovodného potrubia vo vetvách „THK“ a Šalgotarjánska“ za nové izolačné potrubie s nižšími stratami tepla.

588 041,16 117 1 061,00 29 402,06 download icon 1

Okruh Jahodníky

Inštalácia nového diaľkového vykurovacieho systému a dvojitého teplovodného potrubia.

780 200,00 343 687,00 39 010,00 download icon 1

Okruh OST Centrum + Okruh Balkán + Okruh Namestie Slobody

Výmena starého a zle izolujúceho teplovodného potrubia vo vetvách diaľkového vykurovacieho systému „Balkán“ a „OST Centrum“ za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
306 227,58  192 949,60  15 311,38 download icon 1

Okruh Kukučínova + Farkaška-Francisciho

Výmena starého a zle izolujúceho potrubia v okruhoch „PK Farkaška“ a „OST Kukučínova“ za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
242 206,67 104 521,50 12 110,33 download icon 1

Južný okruhKrupina

Výmena starého a zle izolovaného teplovodného potrubia južnej vetvy diaľkového vykurovacieho systému za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
112 431,13 34 167,00 5 621,56 download icon 1

Okruh Venevská - Velký Krtíš

Rekonštrukcia kotolne a výmena starého a zle izolovaného potrubia diaľkového vykurovacieho systému za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.  
258 297,76 92 662,00 12 914,89 download icon 1

Okruh Pliešovce

Výmena starého a zle izolovaného teplovodného potrubia v severnej vetve diaľkového vykurovacieho systému za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
92 429,00 30

149,00

4 621,45 download icon 1

Okruh Slovenská Ľupča

Zníženie energetickej náročnosti výroby a distribúcie tepla, taktiež zníženie spotreby zemného plynu, vykurovacieho oleja a lignitu, ktoré sa využívali na výrobu tepla.
50 000,00 64 207,79 3 620,62 download icon 1

Výmena tlačiarne 

Výmena starej tlačového stroja za nový s väčšou kapacitou tlače, vyššourýchlosti tlače a nižšou spotrebou energie.
2 260 000,00 204 771,00 113 000,00 
download icon 1

Výstavba kotolne

Výmena šesť starých kotlov na zemný plyn za šesť nových kotlov s vysokým účinkom. Vďaka zavedeniu týchto vysoko účinných kotlov došlo k zníženiu spotreby zemného plyn.

261 401,02
152
750,60
13 070,05
download icon 1

Nahradenie zdrojov tepla železničních stanic v oblasti Východného Slovenska

Zlepšení kvality vykurovacieho systemu.

451 500,00 535 1 245,43 31 988,04 
download icon 1

Nahradenie zdrojov tepla železničních stanic v oblasti Stredného Slovenska

Zlepšení kvality vykurovacieho systemu.
532 000,00
574
951,45
33 527,22
download icon 1

Fotovoltaická elektráreň v Púchove

Fotovoltaická elektráreň na streche športovej haly.

138 000,00 34 116,62 6 900,00 
download icon 1

Nahradenie zdrojov tepla železničních stanic v Západnom Slovensku

Zlepšení kvality vykurovacieho systému.
398 000,00
199
648,60
19 986,60
download icon 1

Renovácia výrobnej budovy

V rámci projektu boli vykonané úpravy stavebných konštrukcií za účelom inštalácie nových technológií ako: renovácia obálky budovy, konštrukcia novej kotolne a súvisiace úpravy vykurovacieho systému, renovácia elektrických rozvodov a osvetlenia, vybavenie vetracím systémom.

894 000,00 112 761,00 44 700,00 
download icon 1

Výmena pôvodných okien a zateplenie budov

V rámci projektu boli zateplené a vymenené okná na 4 budovách: liečebný dom Milan, budova Balneoterapie, stravovacie zariadenie a spojovacia chodba.
340 000,00
117
590,05
17 700,00
download icon 1

Výmena rozvodov tepelnej energie - Revúca "Sever 2"

Projektom bolo nahradených 3 356 metrov starých, slabo zaizolovaných rozvodov tepelnej energie novýmí predizolovanými potrubiami s nižšími tepelnými stratami. Celkovo 2 752 (2 × 1 376m) metrov nových predizolovaných potrubí zníži ročne tepelné straty o 459 MWh.

570 841,00 346 458,00 28 542,05 
download icon 1

Výmena zdrojov a rozvodov tepelnej energie v Banskej Bystrici

V rámci projektu došlo k zlepšeniu efektivity výroby tepla a dodávky energie vytvorením nového spojenia bytových domov v mestskej časti Uhlisko, rekonštrukciou kotolne na zemný plyn na Uhlisku, v Diecéznom centre a na Wolkerovej, rekonštrukciou okruhu na Hornej a  rekonštrukciou potrubia na Podháji a vo výmenníkovej stanici teplarám.
900 000,00
379
2 152,68
45 000,00
download icon 1

Výmena plynových kotlov v Základnej škole a v Národnom ústave reumatických chorôb

Projekt nahradil staré plynové kotle novými kondenzačnými kotlami v Základnej škole v Trhovej Hradskej a v Národnom ústave reumatických chorôb  (NURCH) v Piešťanoch. Nové kondenzačné kotle dosahujú vyššiu energetickú účinnosť a lepšiu reguláciu.

270 500,00 83 423,60 13 525,00 
download icon 1

Výmena plynových kotlov v Základnej škole Dr. Milana Hodžu

Projekt nahradil staré plynové kotle novými kondenzačnými kotlami v Základnej škole Dr. Milana Hodžu v Bratislave. Nové kondenzačné kotle dosahujú vyššiu energetickú účinnosť a lepšiu reguláciu.
50 000,00
12
62,00
2 500,00
download icon 1

Zlepšenie izolačných vlastností stien a okien v Liptovskom Mikuláši

Pomocou projektu bol zaizolovaný strop suterénu, strop do nevykurovaného podkrovia, obvodové steny vymenili sa pôvodné bytové a schodiskové okná.

34 525,00 2 13,89 5 179,00 
download icon 1

Zlepšenie izolačných vlastností stien a okien a hydraulické vyregulovanie v Liptovskom Mikuláši

Pomocou projektu boli zaizolované obvodové steny, vymenili sa pôvodné okná a došlo k hydraulickému vyregulovaniu vnútorných rozvodov existujúceho vykurovacieho systému.
100 000,00
34
173,67
15 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia kaliacich pecí, chladenia a rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnej hale

Projekt zahŕňa rekonštrukciu kaliacich pecí, znižovanie energetickej náročnosti rovnako ako znižovanie nákladov na údržbu. Nahradili sa aj pôvodné svetlá vo výrobnej hale 114 novými LED svetlami, ktoré šetria viac energie.

176 260,00 114 416,72 8 813,00 
download icon 1

Výmena osvetlenia v N002 výroba / rekonštrukcia haly v ŽOS Trnava

Pomocou projektu bol nainštalovaný úplne nový systém osvetlenia na báze svetelných zdrojov využívajúcich LED technológiu v hale N002, ktorý prinesie výrazné úspory elektrickej energie ako aj dodržiavanie hygienických noriem týkajúcich sa intenzity osvetlenia. Okrem toho celý osvetľovací systém má inteligentnú reguláciu výkonu a nastavenie intenzity osvetlenia sa upravuje podľa úrovne prirodzeného okolitého svetla a preto je možné dosiahnuť ďalšie úspory elektrickej energie.
582 136,00
221
755,50
29 106,80
download icon 1

Rekonštrukcia tepelných zdrojov s tepelnými čerpadlami, SPA Vyšné Ružbachy

Projektom sa nahradili staré plynové kotle novými tepelnými čerpadlami, ktoré využívajú geotermálnu energiu nachádzajúcu sa v tomto prostredí, v troch rôznych miestach kúpeľov Vyšné Ružbachy (Švajčiarske domčeky, Balneoterapia a Grand Hotel Strand).

303 893,00 302 1 769,55 17 078,84 
download icon 1

Nový zdroj tepla (biomasa) a výmena podzemných rozvodov tepla

Projektom boli nahradené staré, slabo zaizolované rozvody tepla novým predizolovaným potrubím s nízkymi teplenými stratami. Zrealizovala sa rekonštrukcia kotolne a nahradili sa staré kotly na zemný plyn novými kotlami na biomasu.
1 500 000,00
2 422
1 393,00
137 017,93
download icon 1

Inštalácia kotolne na biomasu v Medzilaborciach

V projekte došlo k inštalácii novej kotolne na biomasu, vylepšeniu vykurovacieho systému inštaláciou kompletných tepelných výmenníkových staníc (OST) v budovách.

1 600 000,00 1 520 -613,70 85 989,79 
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Liptovský Mikuláš

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných kovových okien a k vyváženiu vykurovacieho systému v obytnej budove.
62 253,00
15
57,01
9 337,95
download icon 1

Nahradenie ôsmich starých nákladných vozidiel novými vozidlami LPG-diesel

Projektom sa nahradilo osem nákladných vozidiel s dieselovým motorom za nové jednotky ktoré majú kombinované palivové motory (nafta a skvapalnený ropný plyn – LPG). Nové jednotky majú nižšiu priemernú spotrebu a používajú 28% LPG a 72% motorovej nafty.

611 280,00 68 134,79 30 564,00 
download icon 1

Zateplenie obytnej budovy v obci Veterná Poruba

Projektom bola zlepšená izolácia stropu suterénu, vonkajších stien obytnej budovy, došlo k úspore energetických zdrojov dreva a elektrickej energie.
42 300,00
1
26,81
6 345,00
download icon 1

Výmena zdrojov tepla v obytných domovoch a v domovoch sociálnych služieb

Projektom sa nahradili zdroje tepla na zlepšenie systému výroby tepla v dvoch obytných domoch a  domove sociálnych služieb. Projektom sa nahradili staré kotly na zemný plyn novými plynovými kotlami s vyššou účinnosťou.

200 000,00 13 72,92 10 000,00 
download icon 1

Výmena zdrojov tepla v meste Banská Bystrica

Projektom boli nahradené zdroje tepla na zlepšenie systému výroby tepla v dvoch budovách športových centier DUKLA a v jednej administratívnej budove v Bratislave. Projekt nahradil staré kotly na zemný plyn novými plynovými kotlami s vyššou účinnosťou.
368 000,00
49
248,77
18 400,00
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Liptovský Mikuláš

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien a lodžií a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.

350 000,00 58 210,57 52 500,00 
download icon 1

Rekonštrukcia zdrojov energie a distribučnej siete v nemocničnom a zdravotnom stredisku

Projektom sa nainštalovali nové decentralizované zdroje tepla na báze teplej vody, nové ventily a termostatické hlavice na lokálnych vykurovacích telesách. Taktiež sa nahradilo parné teplo v centrálnom ventilačnom systéme Nemocnice a Zdravotného Strediska Dunajská streda.
800 000,00
718
3 577,30
40 618,86
download icon 1

Výmena zdrojov tepla v Košiciach - Šaca a v Bratislavě

Projekt zlepšil systém výroby tepla v bytových objektoch a kancelárskych priestoroch (výskum hydromeliorácie) nahradením starých kotlov na zemný plyn. Tento projekt viedol k zlepšeniu energetickej účinnosti budov, ako aj k zníženiu nákladov na údržbu.

266 000,00 239 215,10 18 640,16 
download icon 1

Zateplenie obytného domu v Dubnici nad Váhom

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien a zateplenie stropu v najvyššom poschodí.
114 000,00
18
92,03
17 100,00
download icon 1

Zateplenie obytného domu v meste Trenčín

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien a výmena okien.

94 920,19 13 66,18 14 238,03 
download icon 1

Zateplenie objektu v meste Nemšová

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien, výmena okien, a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.
69 726,52
14
68,09
10 458,98
download icon 1

Zateplenie obytného domu v Dubnici nad Váhom

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien, a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.

90 000,00 14 76,62 13 500,00 
download icon 1

Zateplenie obytného domu v meste Liptovský Mikuláš

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien, výmena okien, a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.
45 000,00
9
34,27
6 750,00
download icon 1

Zateplenie obytného domu v meste Spišská belá

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien.

59 999,98 22 111,23 9 000,00 
download icon 1

Zateplenie objektu v meste Banská Bystrica

Projektom sa zlepšili tepelno-technické vlastnosti budovy, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu, zateplenie podkrovných stropov, zateplenie strechy, nahradili sa pôvodné okná a dvere a bol inštalovaný nový vykurovací systém.
500 000,00
122
450,29
75 000,00
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Očová

Projektom sa zlepšili tepelno-technické vlastnosti budovy, došlo k zatepleniu obvodových stien, zateplenie stropu, vymenili sa okná na schodisku a vstupné dvere, vyregulovanie vykurovacej sústavy a inštalácia termostatických ventilov.

100 000,00 19 71,41 15 000,00 
download icon 1
CELKOM 17 566 369,01 9 730 22 758,24 1 137 989,33