PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ NA STRECHE ŠPORTOVEJ HALY V OBCI PÚCHOV
  
Pán Marián Chovanec je miestnym podnikateľom, ktorý prevádzkuje športovú halu a športové centrum v meste Púchov na Slovensku. Táto športová hala bola pred nedávnom novo zrekonštruovaná a rozšírená s cieľom prilákať nových klientov. Novo rozšírená časť športovej haly teraz obsahuje solárnu elektráreň, ktorá je nainštalovaná na streche budovy.
 
  Prípadová štúdia
  case study en small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: ENERGETICKY ÚSPORNÉ OPATRENIA V PRIEMSYSELNÝCH BUDOVA OD SE PREDAJ

  
SE Predaj bola založená v roku 2009 ako dcérska spoločnosť Slovenských elektrární a.s. (SE) na dodávku elektriny konečným zákazníkom. SE Predaj, s.r.o. sa zameriava na koncových zákazníkov, hlavne pre veľkých spotrebiteľov, v týchto odvetviach: hutníctvo, zlievarenstvo, strojárstvo, spracovanie dreva, potravinárstvo, poľnohospodárstvo. SE Predaj investuje do projektov energetickej účinnosti s cieľom pomôcť niektorým priemyselným odvetviam, aby zlepšili svoje zariadenia.
 
  Prípadová štúdia
  se Predaj sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: TECHNICKÉ ZLEPŠENIE V SPOLOČNOSTI SLOVMAG (LUBENÍK)

  
Spoločnosť SLOVMAG je jedným z najväčších výrobcov protipožiarnych stavebných materiálov na Slovensku. Vyrábajú základné stavebné materiály a protipožiarne materiály, ktoré sa používajú pri vnútorných rekonštrukciách cementových a oceľových pecí (protipožiarne murivo), ako aj pri rekonštrukcii vnútorných akumulačných elektrických vykurovacích telies. Spoločnosť SLOVMAG si všimla, že je potrebné investovať do technických zlepšení s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov. Za týmto účelom zrekonštruovali dve kompresorové stanice a nahradila tri hydraulické lisy novým.
 
  Prípadová štúdia
  case study SLOVMAG sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: OPATRENIA NA ÚSPORU ENERGIE V NEMOCNICI A ZDRAVOTNOM CENTRE DUNAJSKÁ STREDA OD SPOLOČNOSTI ENESA SK

  
ENESA SK bola založená v roku 2016 ako pobočka spoločnosti ENESA a.s. Spoločnosť bola založená za účelom poskytovania služieb energetickej hospodárnosti (EPC) so zaručenými úsporami na Slovensku. Hlavnou činnosťou spoločnosti je financovanie projektov na úsporu energie, energetické poradenstvo a energetický manažment.
 
  Prípadová štúdia
  case study SLOVMAG sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: VÝMENA AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV NOVÝMI TROLEJBUSMI S BATÉRIAMI V MESTE BANSKÁ BYSTRICA

  
Od založenia verejnej dopravy v Banskej Bystrici, v roku 1949, došlo k mnohým zmenám, týkajúcich sa prevádzkujúcej spoločnosti a poskytovaných služieb. Mestskú dopravnú spoločnosť naposledy prevzala súkromná spoločnosť SAD Zvolen, a.s. (SAD ZV).
 
  Prípadová štúdia
  case study SLOVMAG sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ V SÚKROMNOM A VEREJNOM SEKTORE PROSTREDNÍCTVOM ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC)

  
KOOR, s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá poskytuje a garantuje energetické služby v súkromnom a verejnom sektore, realizáciou projektov energetickej efektívnosti, zameraných na dodávku tepla a riešenie verejného osvetlenia. Od založenia spoločnosti, v roku 2010, sa vždy usilovala stať lídrom v zavádzaní inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou, ktoré poskytujú klientom udržateľné riešenia.
 
  Prípadová štúdia
  case study SLOVMAG sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: REKONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE V SERVEROVNI VNET V BRATISLAVE

  
VNET, a.s., je spoločnosť, ktorá už vyše 15 rokov poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia, od garantovaného internetového pripojenia, cez cloudové služby, hosting, hlasové riešenia VoIP až po komplexné služby na doma. Disponuje vlastnou optickou sieťou a poskytuje špičkový technologický priestor pre klientske zariadenia v 3 dátových centrách. Svoje služby poskytujú na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.
 
  Prípadová štúdia
  case study VNET sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V SLOVENSKÝCH MESTÁCH POMOCOU GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY

  
GREP SLOVAKIA spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO spoločnosť), založená v roku 2008. GREP SLOVAKIA spol. s r.o. poskytuje garantované energetické služby (GES) pre klientov hľadajúcich financovanie a realizáciu energeticky efektívnych a ekonomicky úsporných opatrení. Klientmi sú prevažne malé obce a súkromný sektor.
 
  Prípadová štúdia
  case study VNET sk small