PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ NA STRECHE ŠPORTOVEJ HALY V OBCI PÚCHOV
  
Pán Marián Chovanec je miestnym podnikateľom, ktorý prevádzkuje športovú halu a športové centrum v meste Púchov na Slovensku. Táto športová hala bola pred nedávnom novo zrekonštruovaná a rozšírená s cieľom prilákať nových klientov. Novo rozšírená časť športovej haly teraz obsahuje solárnu elektráreň, ktorá je nainštalovaná na streche budovy.
 
  Prípadová štúdia
  case study en small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: ENERGETICKY ÚSPORNÉ OPATRENIA V PRIEMSYSELNÝCH BUDOVA OD SE PREDAJ

  
SE Predaj bola založená v roku 2009 ako dcérska spoločnosť Slovenských elektrární a.s. (SE) na dodávku elektriny konečným zákazníkom. SE Predaj, s.r.o. sa zameriava na koncových zákazníkov, hlavne pre veľkých spotrebiteľov, v týchto odvetviach: hutníctvo, zlievarenstvo, strojárstvo, spracovanie dreva, potravinárstvo, poľnohospodárstvo. SE Predaj investuje do projektov energetickej účinnosti s cieľom pomôcť niektorým priemyselným odvetviam, aby zlepšili svoje zariadenia.
 
  Prípadová štúdia
  se Predaj sk small
 
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: TECHNICKÉ ZLEPŠENIE V SPOLOČNOSTI SLOVMAG (LUBENÍK)

  
Spoločnosť SLOVMAG je jedným z najväčších výrobcov protipožiarnych stavebných materiálov na Slovensku. Vyrábajú základné stavebné materiály a protipožiarne materiály, ktoré sa používajú pri vnútorných rekonštrukciách cementových a oceľových pecí (protipožiarne murivo), ako aj pri rekonštrukcii vnútorných akumulačných elektrických vykurovacích telies. Spoločnosť SLOVMAG si všimla, že je potrebné investovať do technických zlepšení s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov. Za týmto účelom zrekonštruovali dve kompresorové stanice a nahradila tri hydraulické lisy novým.
 
  Prípadová štúdia
  case study SLOVMAG sk small