PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ NA STRECHE ŠPORTOVEJ HALY V OBCI PÚCHOV
   
Pán Marián Chovanec je miestnym podnikateľom, ktorý prevádzkuje športovú halu a športové centrum v meste Púchov na Slovensku. Táto športová hala bola pred nedávnom novo zrekonštruovaná a rozšírená s cieľom prilákať nových klientov. Novo rozšírená časť športovej haly teraz obsahuje solárnu elektráreň, ktorá je nainštalovaná na streche budovy.
 
  Prípadová štúdia
  case study en small