SlovSEFF III projekty

Blue portfolio Energetická účinnosť v priemysle          
Green portfolio  Obnoviteľná energia                
Yellow portfolio Energetická účinnosť v obytných budovách

 

 

Úspechy SlovSEFFu III

SK 2021 11 22

 

POPIS PROJEKTU
SLOVSEFF PôŽIČKA (€) ÚSPORY EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV (tCO2e/a) ÚSPORY ENERGIE (MWh/a)      GRANT             (€)                     

SÚHRN PROJEKTU

Okruh THK + Šalgotarjánska

Výmena starého a zle izolujúceho teplovodného potrubia vo vetvách „THK“ a Šalgotarjánska“ za nové izolačné potrubie s nižšími stratami tepla.

588 041,16 117 1 061,00 29 402,06 download icon 1

Okruh Jahodníky

Inštalácia nového diaľkového vykurovacieho systému a dvojitého teplovodného potrubia.

780 200,00 343 687,00 39 010,00 download icon 1

Okruh OST Centrum + Okruh Balkán + Okruh Namestie Slobody

Výmena starého a zle izolujúceho teplovodného potrubia vo vetvách diaľkového vykurovacieho systému „Balkán“ a „OST Centrum“ za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
306 227,58  192 949,60  15 311,38 download icon 1

Okruh Kukučínova + Farkaška-Francisciho

Výmena starého a zle izolujúceho potrubia v okruhoch „PK Farkaška“ a „OST Kukučínova“ za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
242 206,67 104 521,50 12 110,33 download icon 1

Južný okruhKrupina

Výmena starého a zle izolovaného teplovodného potrubia južnej vetvy diaľkového vykurovacieho systému za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami .
112 431,13 34 167,00 5 621,56 download icon 1

Okruh Venevská - Velký Krtíš

Rekonštrukcia kotolne a výmena starého a zle izolovaného potrubia diaľkového vykurovacieho systému za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.  
258 297,76 92 662,00 12 914,89 download icon 1

Okruh Pliešovce

Výmena starého a zle izolovaného teplovodného potrubia v severnej vetve diaľkového vykurovacieho systému za nové preizolované potrubie s nižšími tepelnými stratami.
92 429,00 30

149,00

4 621,45 download icon 1

Okruh Slovenská Ľupča

Zníženie energetickej náročnosti výroby a distribúcie tepla, taktiež zníženie spotreby zemného plynu, vykurovacieho oleja a lignitu, ktoré sa využívali na výrobu tepla.
50 000,00 64 207,79 3 620,62 download icon 1

Výmena tlačiarne 

Výmena starej tlačového stroja za nový s väčšou kapacitou tlače, vyššourýchlosti tlače a nižšou spotrebou energie.
2 260 000,00 204 771,00 113 000,00 
download icon 1

Výstavba kotolne

Výmena šesť starých kotlov na zemný plyn za šesť nových kotlov s vysokým účinkom. Vďaka zavedeniu týchto vysoko účinných kotlov došlo k zníženiu spotreby zemného plyn.

261 401,02
152
750,60
13 070,05
download icon 1

Nahradenie zdrojov tepla železničních stanic v oblasti Východného Slovenska

Zlepšení kvality vykurovacieho systemu.

451 500,00 535 1 245,43 31 988,04 
download icon 1

Nahradenie zdrojov tepla železničních stanic v oblasti Stredného Slovenska

Zlepšení kvality vykurovacieho systemu.
532 000,00
574
951,45
33 527,22
download icon 1

Fotovoltaická elektráreň v Púchove

Fotovoltaická elektráreň na streche športovej haly.

138 000,00 34 116,62 6 900,00 
download icon 1

Nahradenie zdrojov tepla železničních stanic v Západnom Slovensku

Zlepšení kvality vykurovacieho systému.
398 000,00
199
648,60
19 986,60
download icon 1

Renovácia výrobnej budovy

V rámci projektu boli vykonané úpravy stavebných konštrukcií za účelom inštalácie nových technológií ako: renovácia obálky budovy, konštrukcia novej kotolne a súvisiace úpravy vykurovacieho systému, renovácia elektrických rozvodov a osvetlenia, vybavenie vetracím systémom.

894 000,00 112 761,00 44 700,00 
download icon 1

Výmena pôvodných okien a zateplenie budov

V rámci projektu boli zateplené a vymenené okná na 4 budovách: liečebný dom Milan, budova Balneoterapie, stravovacie zariadenie a spojovacia chodba.
340 000,00
117
590,05
17 700,00
download icon 1

Výmena rozvodov tepelnej energie - Revúca "Sever 2"

Projektom bolo nahradených 3 356 metrov starých, slabo zaizolovaných rozvodov tepelnej energie novýmí predizolovanými potrubiami s nižšími tepelnými stratami. Celkovo 2 752 (2 × 1 376m) metrov nových predizolovaných potrubí zníži ročne tepelné straty o 459 MWh.

570 841,00 346 458,00 28 542,05 
download icon 1

Výmena zdrojov a rozvodov tepelnej energie v Banskej Bystrici

V rámci projektu došlo k zlepšeniu efektivity výroby tepla a dodávky energie vytvorením nového spojenia bytových domov v mestskej časti Uhlisko, rekonštrukciou kotolne na zemný plyn na Uhlisku, v Diecéznom centre a na Wolkerovej, rekonštrukciou okruhu na Hornej a  rekonštrukciou potrubia na Podháji a vo výmenníkovej stanici teplarám.
900 000,00
379
2 152,68
45 000,00
download icon 1

Výmena plynových kotlov v Základnej škole a v Národnom ústave reumatických chorôb

Projekt nahradil staré plynové kotle novými kondenzačnými kotlami v Základnej škole v Trhovej Hradskej a v Národnom ústave reumatických chorôb  (NURCH) v Piešťanoch. Nové kondenzačné kotle dosahujú vyššiu energetickú účinnosť a lepšiu reguláciu.

270 500,00 83 423,60 13 525,00 
download icon 1

Výmena plynových kotlov v Základnej škole Dr. Milana Hodžu

Projekt nahradil staré plynové kotle novými kondenzačnými kotlami v Základnej škole Dr. Milana Hodžu v Bratislave. Nové kondenzačné kotle dosahujú vyššiu energetickú účinnosť a lepšiu reguláciu.
50 000,00
12
62,00
2 500,00
download icon 1

Zlepšenie izolačných vlastností stien a okien v Liptovskom Mikuláši

Pomocou projektu bol zaizolovaný strop suterénu, strop do nevykurovaného podkrovia, obvodové steny vymenili sa pôvodné bytové a schodiskové okná.

34 525,00 2 13,89 5 179,00 
download icon 1

Zlepšenie izolačných vlastností stien a okien a hydraulické vyregulovanie v Liptovskom Mikuláši

Pomocou projektu boli zaizolované obvodové steny, vymenili sa pôvodné okná a došlo k hydraulickému vyregulovaniu vnútorných rozvodov existujúceho vykurovacieho systému.
100 000,00
34
173,67
15 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia kaliacich pecí, chladenia a rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnej hale

Projekt zahŕňa rekonštrukciu kaliacich pecí, znižovanie energetickej náročnosti rovnako ako znižovanie nákladov na údržbu. Nahradili sa aj pôvodné svetlá vo výrobnej hale 114 novými LED svetlami, ktoré šetria viac energie.

176 260,00 114 416,72 8 813,00 
download icon 1

Výmena osvetlenia v N002 výroba / rekonštrukcia haly v ŽOS Trnava

Pomocou projektu bol nainštalovaný úplne nový systém osvetlenia na báze svetelných zdrojov využívajúcich LED technológiu v hale N002, ktorý prinesie výrazné úspory elektrickej energie ako aj dodržiavanie hygienických noriem týkajúcich sa intenzity osvetlenia. Okrem toho celý osvetľovací systém má inteligentnú reguláciu výkonu a nastavenie intenzity osvetlenia sa upravuje podľa úrovne prirodzeného okolitého svetla a preto je možné dosiahnuť ďalšie úspory elektrickej energie.
582 136,00
221
755,50
29 106,80
download icon 1

Rekonštrukcia tepelných zdrojov s tepelnými čerpadlami, SPA Vyšné Ružbachy

Projektom sa nahradili staré plynové kotle novými tepelnými čerpadlami, ktoré využívajú geotermálnu energiu nachádzajúcu sa v tomto prostredí, v troch rôznych miestach kúpeľov Vyšné Ružbachy (Švajčiarske domčeky, Balneoterapia a Grand Hotel Strand).

303 893,00 302 1 769,55 17 078,84 
download icon 1

Nový zdroj tepla (biomasa) a výmena podzemných rozvodov tepla

Projektom boli nahradené staré, slabo zaizolované rozvody tepla novým predizolovaným potrubím s nízkymi teplenými stratami. Zrealizovala sa rekonštrukcia kotolne a nahradili sa staré kotly na zemný plyn novými kotlami na biomasu.
1 500 000,00
2 422
1 393,00
137 017,93
download icon 1

Inštalácia kotolne na biomasu v Medzilaborciach

V projekte došlo k inštalácii novej kotolne na biomasu, vylepšeniu vykurovacieho systému inštaláciou kompletných tepelných výmenníkových staníc (OST) v budovách.

1 600 000,00 1 520 -613,70 85 989,79 
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Liptovský Mikuláš

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných kovových okien a k vyváženiu vykurovacieho systému v obytnej budove.
62 253,00
15
57,01
9 337,95
download icon 1

Nahradenie ôsmich starých nákladných vozidiel novými vozidlami LPG-diesel

Projektom sa nahradilo osem nákladných vozidiel s dieselovým motorom za nové jednotky ktoré majú kombinované palivové motory (nafta a skvapalnený ropný plyn – LPG). Nové jednotky majú nižšiu priemernú spotrebu a používajú 28% LPG a 72% motorovej nafty.

611 280,00 68 134,79 30 564,00 
download icon 1

Zateplenie obytnej budovy v obci Veterná Poruba

Projektom bola zlepšená izolácia stropu suterénu, vonkajších stien obytnej budovy, došlo k úspore energetických zdrojov dreva a elektrickej energie.
42 300,00
1
26,81
6 345,00
download icon 1

Výmena zdrojov tepla v obytných domovoch a v domovoch sociálnych služieb

Projektom sa nahradili zdroje tepla na zlepšenie systému výroby tepla v dvoch obytných domoch a  domove sociálnych služieb. Projektom sa nahradili staré kotly na zemný plyn novými plynovými kotlami s vyššou účinnosťou.

200 000,00 13 72,92 10 000,00 
download icon 1

Výmena zdrojov tepla v meste Banská Bystrica

Projektom boli nahradené zdroje tepla na zlepšenie systému výroby tepla v dvoch budovách športových centier DUKLA a v jednej administratívnej budove v Bratislave. Projekt nahradil staré kotly na zemný plyn novými plynovými kotlami s vyššou účinnosťou.
368 000,00
49
248,77
18 400,00
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Liptovský Mikuláš

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien a lodžií a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.

350 000,00 58 210,57 52 500,00 
download icon 1

Rekonštrukcia zdrojov energie a distribučnej siete v nemocničnom a zdravotnom stredisku

Projektom sa nainštalovali nové decentralizované zdroje tepla na báze teplej vody, nové ventily a termostatické hlavice na lokálnych vykurovacích telesách. Taktiež sa nahradilo parné teplo v centrálnom ventilačnom systéme Nemocnice a Zdravotného Strediska Dunajská streda.
800 000,00
718
3 577,30
40 618,86
download icon 1

Výmena zdrojov tepla v Košiciach - Šaca a v Bratislavě

Projekt zlepšil systém výroby tepla v bytových objektoch a kancelárskych priestoroch (výskum hydromeliorácie) nahradením starých kotlov na zemný plyn. Tento projekt viedol k zlepšeniu energetickej účinnosti budov, ako aj k zníženiu nákladov na údržbu.

266 000,00 239 215,10 18 640,16 
download icon 1

Zateplenie obytného domu v Dubnici nad Váhom

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien a zateplenie stropu v najvyššom poschodí.
114 000,00
18
92,03
17 100,00
download icon 1

Zateplenie obytného domu v meste Trenčín

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien a výmena okien.

94 920,19 13 66,18 14 238,03 
download icon 1

Zateplenie objektu v meste Nemšová

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien, výmena okien, a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.
69 726,52
14
68,09
10 458,98
download icon 1

Zateplenie obytného domu v Dubnici nad Váhom

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastnosti budovy. Došlo k izolácii stropu v suteréne, zateplenie obvodových stien, a vyvážil sa vykurovací systém v obytnej budove.

90 000,00 14 76,62 13 500,00 
download icon 1

Zateplenie objektu v meste Ružomberok

Projektom sa zlepšili tepleno-technické vlastnosti budovy, došlo k zatepleniu vonkajších stien, izolácia stropu, izolácia stropov v pivničných priestoroch a vyregulovanie vykurovacej sústavy.
100 000,00
17
64,95
15 000,00
download icon 1

Zateplenie objektu na Lesnej ulici

Projektom sa zlepšili tepleno-technické vlastnosti budovy, došlo k zatepleniu vonkajších stien, izolácia stropu, izolácia stropov v pivničných priestoroch a vyregulovanie vykurovacej sústavy.

200 000,00 35 126,37 30 000,00 
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Jablonica

Projektom sa zlepšili tepelno-technické vlastnosti budovy, došlo k zatepleniu obvodových stien, zateplenie stropu, vymenili sa okná a vstupné dvere a došlo k vyregulovaniu vykurovacej sústavy.
81 480,00
10
52,53
12 222,00
download icon 1

Zateplenie obytného domu na ulici Scota Viatora

Projektom sa zlepšili tepleno-technické vlastnosti budovy, došlo k zatepleniu vonkajších stien, izolácia stropu, výmena okien v spoločných priestoroch.

101 690,00 7 64,80 15 253,50 
download icon 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v piatich obciach na južnom Slovensku

Projektom došlo k rekonštrukcii celého verejného osvetlenia vrátanie stĺpov a elektroinštalácie v každej obci.
93 938,19
24
89,54
4 696,91
download icon 1

Rekonštrukcia kompresorovej stanice spoločnosti SLOVMAG, a.s.

V projekte došlo k inštalácii novej kompresorovej stanice s vyššou účinnosťou výroby vzduchu, zlepšilo sa riadenie chodu kompresorov kvôli špecifickým prevádzkovým požiadavkám v spoločnosti SLOVMAG, a.s.

104 274,00 52 178,54 5 213,70 
download icon 1

Rekonštrukcia tepelného zdroja v polyfunkčnom objekte vo Vysokých Tatrách

Projektom sa nahradili staré kotly na zemný plyn, tepelným čerpadlom (vzduch/voda) a novými kondenzačnými kotlami v polyfunkčnom objekte Vysoké Tatry – Starý Smokovec.
149 606,00
25
139,10 
7 480,30
download icon 1

Projekt EPC na výmenu osvetlenia v troch spoločnostiach na západe Slovenska

V projekte sa nahradilo pôvodné osvetlenie za novú LED technológiu vo výrobných priestoroch týchto spoločností: Strümsfs s.r.o., Kerkosand spol. s.r.o. a COOP VOZ, a.s.

117 479,76 35 124,99 5 873,99 
download icon 1

Zateplenie objektu v obci Vlachy

Projektom sa zlepšili tepelno-technické vlastnosti budovy, došlo k zatepleniu obvodových stien, zateplenie strechy, vymenili sa pôvodné oceľové okná a zasklenie na schodisku.
59 000,00
3
17 097,0
8 850,00
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu v obci Jablonica

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných okien a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.

128 853,09 13 67,42 19 327,96 
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti objektu v meste Ružomberok

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, výmeny strešného plášťa, výmena schodovej zasklenej steny, boli vymenené a zaizolované potrubia na TÚV a bol kompletne zrekonštruovaný vykurovací systém.
101 634,00
1
43,32
15 245,10
download icon 1

Rekonštrukcia verejného svetlenia v obci Veľký Kýr

Projektom sa nahradilo pôvodné osvetlenie v obci Veľký Kýr novou úspornejšou LED technológiou.

116 473,95 20 69,89 5 823,70 
download icon 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bernolákovo

Projektom sa nahradilo pôvodné osvetlenie v obci Bernolákovo novou úspornejšou LED technológiou.
229 290,00
78
268,23
11 464,50
download icon 1

Projekty EPC v základnej škole na drotárskej ulici v Bratislave a v komunitnom centre Dunajská streda.

Projektom sa nahradili staré plynové kotly novými kondenzačnými kotlami, vymenili sa niektoré lampy a okná na Základnej škole na Drotárskej ulici v Bratislave. Ďalej sa nahradili staré plynové kotle za nové kondenzačné kotle v Komunitnom centre v Dunajskej Strede.

415 000,00 131 652,90 20 750,00 
download icon 1

Decentralizácia vykurovacieho systému a výmena zariadenia na prípravu TÚV v areáli žilinskej regionálnej železnice (zrz)

Projektom došlo k decentralizácii výroby a dodávky tepla v rámci areálu Žilinskej Regionálnej Železnice (ZRZ), a taktiež sa nahradila technológia na prípravu TÚV.
252 000,00
83
363,27
12 600,00
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Vihorlatská č.12

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných okien a vonkajších dverí a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.

60 00,00 12 54,43 9 000,00 
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Liptovský Peter č.254

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných okien a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.
82 273,80
8
40,01
12 341,07
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Horný rad 541

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných okien a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.

60 193,88 3 41,23 9 029,08 
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Športová 1547/1

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných okien a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.
126 520,47
1
61,64
18 978,07
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Róberta Dúbravca 1514/1

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, a k výmene pôvodných dverí.

121 240,80 21 77,09 18 186,12
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Tatranská cesta 164/56

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k výmene pôvodných okien
77 005,00
1
48,44
11 550,75
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Liptovský Peter č.255

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.

63 336,49 8 38,90 9 500,47
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Liptovský Peter č.253

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.
95 056,80
8
39,44
14 258,52
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Lesná č. 15,16,17

V projekte došlo k izolácii v strope v suteréne, obvodových stien, izolácii strechy, k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnej budove.

199 988,00 21 96,67 29 998,20
download icon 1

EPC projekt verejného osvetlenia v deviatich obciach južného Slovenska

Projektom sa nahradilo pôvodné osvetlenie v nasledujúcich obciach: Nenince, Trebušovce, Sečianky, Husiná, Vlkas, Chrastince, Belá, Čajkov, Ondrejovce
112 195,04
39
145,85
5 609,75
download icon 1

Výmena zdrojov tepla kvôli zlepšeniu systému výroby tepla vo vybraných budovách, výmena dverí a okien v budove jedálne

Projektom sa zlepšil systém výroby tepla v piatich budovách. V budove školskej jedálne boli vymenené pôvodné okná a dvere.

292 000,00 15 123,34 14 600,00
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Ibrányiho

Projektom došlo k zatepleniu vonkajšej obálky budovy a k vyregulovaniu vykurovacieho systému.
541 850,00
48
243,96
81 277,50
download icon 1

Rekonštrukcia kotolne v meste Trstená

Projektom bola modernizovaná kotolňa a distribučná sieť v meste Trstená.

721 872,30 295 1 331,55 36 093,62
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Banská Bystrica

Projektom došlo k zatepleniu vonkajšej obálky budovy a k nahradeniu vstupných a balkónových dverí budovy v meste Banská Bystrica.
200 000,00
32
145,02
30 000,00
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy v meste Spišská Nová Ves

Projektom došlo k zlepšeniu tepelno-technických vlastností obytnej budovy v Spišskej Novej Vsi.

75 000,00 11 59,43 11 250,00
download icon 1

Rekonštrukcia osvetlenia v priemyselnom podniku NISSENS Slovakia, s.r.o.

Projektom sa zrekonštruovalo osvetlenie vo výrobných priestoroch spoločnosti NISSENS Slovakia, s.r.o.
315 484,80
273
932,91
15 774,24
download icon 1

Rekonštrukcia tepelných zdrojov v Nemeckej a v Cvernovke

Projektom došlo k nahradeniu tepelných zdrojov v budovách základných škôl v Nemeckej a v Cvernovke.

221 200,00 48 244,19 11 060,00
download icon 1

Rekonštrukcia osvetlenia v priemyselnom podniku RIBE Slovakia, k.s.

Projektom došlo k rekonštrukcii osvetlenia vo výrobných priestoroch spoločnosti RIBE Slovakia, k.s.
77 332,00
139
474,70
7 863,54
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu Liptovský Mikuláš

V projekte došlo k zatepleniu objektu a vyregulovaniu vykurovacieho systému v Liptovskom Mikuláši.

138 470,00 16 75,53 20 770,50
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Banská Bystrica

Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy.
350 189,00
31
141,14
52 528,35
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Starohorská

Projektom došlo k zatepleniu vonkajších stien budovy, a modernizácii vykurovacieho systému.

410 000,00 38 175,32 61 500,00
download icon 1

Replacement of hydraulic press

Replacement of hydraulic presses in the production of fireproof construction materials in SLOVMAG, a.s. (Inc.),
2 400 000,00
246
839,92
120 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia kompresorovej stanice

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu kompresorovej stanice na výrobu stlačeného vzduchu.

148 622,00 57 197,25 7 431,10
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu

Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, výmena pôvodných okien a inštalácia nového vykurovacieho systému.
98 149,30
1
55,50
14 722,40
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Bánovce nad Bebravou

Projektom došlo k zatepleniu vonkajšej obálky budovy v meste Bánovce nad Bebravou
285 000,00 47 214,37 42 750,00
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Nitra

Kompletná tepelná izolácia obytného domu v meste Nitra


360 000,00
27
121,71
54 000,00
download icon 1

Zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu - Ružomberok

Projektom došlo k zatepleniu vonkajšej obálky budovy a výmene okien.
107 000,00 1 42,53 16 050,00
download icon 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v 4 obciach

Projektom sa zrekonštruovalo osvetlenie v 4 obciach Rudná, Družstevná pri Hornáde, Mestisko a Vyškovce. Pôvodné osvetlenie bolo nahradené novou LED technológiou.

135 774,93
8
35,68
6 788,75
download icon 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trebatice

Projektom došlo k rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Trebatice za novú LED technológiu.

57 143,87 8 28,05 2 857,19
download icon 1

Optimalizácia systému centrálneho zásobovania teplom Kanianka

Projekt pozostáva v náraste využitia biomasového kotla pre centrálne zásobovanie v Kanianke.
239 987,00
515
465,07
29 134,42
download icon 1

Nový zdroj tepla pre Fakultnú nemocnicu v Skalici

Nový zdroj tepla (kotolňa na zemný plyn), zrušenie dodávok tepla z CZT a čiastočná rekonštrukcia distribučnej siete
400 000,00 103 516,00 20 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v Banskej Bystrici

Zaizolovanie vonkajšej obálky budovy, podlahy v podkroví a izolácia suterénu v bytovom dome v meste Banská Bystrica


130 000,00
19
86,81
19 500,00
download icon 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v štyroch obciach

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v nasledujúcich obciach: Čavoj, Podlužany, Rimavské Zalužany a Záhorce
65 576,97 14 55,92 3 278,85
download icon 1

Modernizácia kotolne a ústredného kúrenia v strednej škole christ church v trebišove a materskej škole a základnej škole vo Vínnom

Výmena rozvodov, modernizácia zdroja tepla a regulácia pomocou ekvitermickej regulácie

385 000,00
68
345,58
19 250,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v Hnilčíku

Kompletné zateplenie budovy na ulici Slobodáreň 127 v obci Hnilčík

130 000,00 22 124,60 19 500,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v Rožňave

Projektom došlo k zatepleniu strechy a obvodových stien obytného domu v Rožňave

500 000,00
15
148,73
75 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Liptovský Mikuláš

Projektom došlo k zatepleniu strechy, obvodových stien, a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnom dome v Liptovskom Mikuláši

166 000,00 19 100,33 24 900,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Liptovský Mikuláš

Projektom došlo k zatepleniu strechy, obvodových stien, a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnom dome v Liptovskom Mikuláši.


160 000,00
22
101,33
24 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Rožňava

Projektom došlo k zatepleniu strechy, obvodových stien, a k vyregulovaniu vykurovacieho systému v obytnom dome v Rožňave.
174 034,00 7 130,97 26 105,06
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Ružomberok

Projektom došlo k zatepleniu obvodových stien, stropu suterénu a podkrovia. Nahradili sa pôvodné drevené okná izolačným dvojsklom.

105 000,00
20
103,31
15 750,00
download icon 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v ôsmich obciach na Slovensku

Projektom došlo k rekonštrukcii verejného osvetlenia v ôsmich obciach na Slovensku. Pôvodné osvetlenie bolo nahradené novou LED technológiou.

82 675,00 20 76,39 4 133,74
download icon 1

Rekonštrukcia priemyselných stavieb v mestách Čierna nad Tisou, Michalovce a Poprad

Projektom došlo k výmene starých kotlov v priestoroch Slovenskej železničnej spoločnosti v troch rôznych mestách s cieľom zlepšenia energetickej účinnosti zásobovania teplom.

1 174 154,00
343
1 725,97
58 707,70
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Dubnica nad Váhom

Projektom došlo k zatepleniu obvodových stien budovy polystyrénom a minerálnou vlnou, vymenili sa pôvodné drevené okná v suteréne, za nové plastové okná s dvojsklom. Vyreguloval sa vykurovací systém.
150 170,00 24 108,17 22 525,50
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Zvolen

Projektom došlo k zatepleniu vonkajších stien, izolácii stropu pod nevykurovaným podkrovím pomocou panelov z minerálnej vlny v obytnom dome na adrese Sokolská 1508/20,22, 960 01 Zvolen.

165 000,00
20
101,33
24 750,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu na ulici Školská 9,11, Levice

Projektom došlo k vyregulovaniu vykurovacieho systému, zatepleniu obvodových stien a stropu nad suterénom.

208 550,00
15 70,77 31 282,50
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu na ulici Za sokolovňou 5

Projektom došlo k zatepleniu obvodových stien pomocou polystyrénových panelov, a izolácii strechy pomocou panelov z minerálnej vlny.

200 000,00
25
116,84
30 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v Slovenskej Ľupči

Projektom došlo k zatepleniu obvodových stien, stropu suterénu a stropu v podkroví. Ďalej sa vyreguloval vykurovací systém. Opatrenia boli zrealizované v obytnom dome na ulici 1. Mája č.13, 15, Slovenská Ľupča.

110 000,00 19 96,44 16 500,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v Hnúšťa

Projekt zlepšil izoláciu vonkajšej steny, suterénneho stropu a strechy pomocou dosiek MW a EPS, ako aj výmenu pôvodných okien v obytnom dome v Nábrežie Rimavy 450, Hnúšťa.

207 216,00
2
99,01
31 082,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Ružomberok

Projektom došlo k zatepleniu obvodových stien a vstupných hál. Vstupná hala bola zateplená pomocou dosiek z minerálnej vlny, vymenili sa pôvodné okná za nové plastové s izolačným dvojsklom. Vyreguloval sa vykurovací systém a boli nainštalované termoregulačné hlavice v bytových priestoroch. Rekonštrukcia prebehla v objekte na Tatranskej ceste 162/52, 034 01 Ružomberok.
90 384,00 1 40,99 13 557,67
download icon 1

Výmena manipulačného stroja na drevo v Moste pri Bratislave

Projekt nahradil starý dieselový drevený manipulátor novým elektrickým strojom (Sennebogen 830 E-series) pre priemyselnú logistickú spoločnosť LOG systems, s.r.o. so sídlom v Moste pri Bratislave.

265 000,00
65
335,89
13 250,00
download icon 1

V meste Banská Bystrica sa vymenili staré autobusy a trolejbusy novými trolejbusmi s batériami

Projekt nahradil dva staré autobusy a dva staré trolejbusy novými batériovými trolejbusmi v meste Banská Bystrica.

700 000,00
153 662,12 35 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia kotolne v meste Lučenec - Opatová

Modernizácia technológie kotolne zemného plynu s obnoviteľným zdrojom - tepelné čerpadlá, na Továrenskej ulici, Lučenec - Opatová

230 000,00
91
455,68
11 500,00
download icon 1

R ekonštrukcia obytného domu v meste Dubnica Nad Váhom
Projektom došlo k zaizolovaniu obvodových stien budovy, suterénu a stropu vrchného podlažia.

139 940,00
18 92,22 20 991,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytného domu v meste Brezno

Projektom došlo k izolácii vonkajších a vnútorných stien, podkrovia a vstupnej haly. Zrekonštruovali sa balkóny, vchodové dvere do bytového domu boli nahradené novými plastovými s izolačným dvojsklom, ďalej došlo k vyregulovaniu vykurovacieho systému.

400 000,00
30 138,96
60 000,00
download icon 1

R ekonštrukcia obytného domu v meste Banská Bystrica

Projektom došlo k zaizolovaniu vonkajšej steny a suterénu, sklená stena na schodisku bola nahradená plastovým izolačným dvojsklom.
60 000,00 7 31,84 9 000,00 
download icon 1

Rekonštrukcia obytnej budovy v Dubnici Nad Váhom

Predmetom projektu bolo zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena pôvodných vstupných dverí a vyregulovanie vykurovacieho s ystému, čím sa zabezpečil nárast energetickej efektívnosti budovy.

148 000,00
13 
32,64 
22 200,00
download icon 1

Výmena osvetlenia v MyWood Polomka Timber, s.r.o.
Projekt rieši rekonštrukciu výrobnej haly a výmenu svietidiel vo výrobných halách F a G, čím bola zvýšená energetická efektívnosť prevádzky.

80 000,00
93 319,51 4 864,00
download icon 1

Výmena vnútorného osvetlenia v Železiarňach Podbrezová, a.s.

Projekt sa zameriava na výmenu existujúceho osvetlenia vo valcovni / hala č. 3 v Železiarňach Podbrezová, a.s.. V objekte bolo inštalované nové LED osvetlenie s inteligentnou reguláciou.

170 000,00
159 545,00 
8 994,98 
download icon 1

Výmena interiérového a exteriérového osvetlenia vo fy PREFA Invest, a.s.

Projekt sa zameriava na výmenu existujúceho osvetlenia vo firme PREFA Invest a.s. za nový LED systém, ktorý zabezpečuje úsporu energie a emisií skleníkových plynov.

74 708,00 47 163,08 3 735,42 
download icon 1

Rekonštrukcia budovy a zdroja tepla v meste Žilina  

Predmetom projektu je rekonštrukcia priemyselnej budovy, ktorej súčasťou bolo zateplenie a výmena okien, rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla vrátane nového vykurovacieho systému a inštalácia nového zdroja chladu vrátane nového systému chladenia.

3 162 700,00
608 1 867,20 
158 135,00
download icon 1

Výmena starého systému osvetlenia za nové LED osvetlenie v Stročíne 
V rámci projektu došlo k výmene obecného osvetlenia v obci Stročín. Rekonštrukcia obecného osvetlenia znížila spotrebu elektrickej energie a zlepšila kvalitu osvetlenia v obci.

24 000,00
5 17,72 1 200,00
download icon 1

Modernizácia priemyselného osvetlenia výrobnej haly GOHR, s.r.o.

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia priemyselného osvetlenia výrobnej haly (montážne zariadenie) firmy GOHR, s.r.o. 

V rámci projektu boli nainštalované moderné a certifikované LED svietidlá, s možnosťou regulácie celkového svetelného výkonu podľa intenzity prirodzeného osvetlenia.

177 000,00
84 289,35 
8 850,00
download icon 1

Výmena starých kotlov na zemný plyn za nové kondenzačné kotle

Cieľom projektu bola výmena starých kotlov na zemný plyn za nové kondenzačné kotle, na základnej škole vo Veľkom Bieli a v administratívnej budove AirExplore, a tiež inštalácia nového kondenzačného kotla v bytovom dome Pri Starej Prachárni.

291 445,00 57 223,80 14 572,25 
download icon 1

Rekonštrukcia obytnej budovy v Brezne

V rámci projektu došlo k zatepleniu obvodových stien, zatepleniu plochej strechy použitím dosiek EPS Neo a k výmene okien na technickom poschodí obytnej budovy v Brezne.

206 000,00 24 108,58 30 900,00 download icon 1

Obnova obytnej budovy v Leviciach

V rámci projektu došlo k zatepleniu obvodových a vnútorných stien, ako aj k zatepleniu strechy a stropu v suteréne objektu, použitím minerálnej vlny.

265 000,00 17 77,60 39 750,00
download icon 1

Obnova obytnej budovy v Rožňave

Vďaka tomuto projektu došlo k zatepleniu obvodových stien, stropu suterénu a strechy použitím minerálnej vlny a lisovaných drevovláknitých dosiek. Taktiež došlo k hydraulickému vyregulovaniu systému vykurovania a boli vymenené okná na schodisku a balkónové okná.

234 460,00
28 130,15 
35 169,00
download icon 1

Inštalácia kotolne a modernizácia systému vykurovania v Bratislave

Predmetom projektu bola modernizácia zdroja tepla a systému vykurovania v rekonštruovanej budove v Bratislave. Objekt bol pôvodne pripojený na systém centrálneho zásobovania teplom, cez odovzdávaciu stanicu tepla, osadenú priamo v budove. Budova bola v rámci projektu odpojená od SCZT, ktorý bol nahradený novými kotolňami na zemný plyn.

350 000,00 21 107,44 17 500,00
download icon 1

Rekonštrukcia bytového domu na Ulici Mládeže

V rámci projektu došlo k zatepleniu objektu a výmene časti okien schodiskového priestoru. Súčasťou projektu bola aj výmena balkónových dvier a okien bytov, a taktiež aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

349 538,46 46 124,20 52 430,77
download icon 1

Výmena hydraulických lisov v spoločnosti SLOVMAG, a.S., Lubeník

Projekt sa zameriava na obnovu technológie v oddelení výroby protipožiarnych materiálov v spoločnosti SLOVMAG, a.s., Lubeník. Za týmto účelom budú v spoločnosti nainštalované 4 nové hydraulické lisy s novou exkluzívnou jednotkou.

2 347 104,00 362 1 235,82 117 355,20

download icon 1

 

Kompletná modernizácia obchodného centra v Prievidzi

Projekt je zameraný na kompletnú rekonštrukciu budovy regionálneho obchodného centra v Prievidzi, vrátane doplnenia tepelnej izolácie obvodových konštrukcií a rekonštrukcie vykurovacieho systému.

1 500 000,00 925 2 719,81 75 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia bytového domu v Brezne

V rámci projektu došlo k zatepleniu obvodových stien, výmene okien v schodiskovom priestore a výmene vstupných dverí. Súčasťou bolo aj hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému v objekte.

462 710,00 40 182,97 69 406,50

download icon 1

 

Rekonštrukcia obytnej budovy v obci Košeca

Hlavným cieľom projektu je obnova viacerých aspektov budovy, ako napríklad tepelnej izolácie obvodových stien, systému vykurovania a prípravy ohriatej pitnej vody, inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, alebo výmeny systému osvetlenia za viac energeticky viac efektívny systém.

116 370,00 12 54,17 17 455,00
download icon 1

Obnova osvetlenia v základnej a materskej škole v obci Nemecká

Predmetom projektu je výmena systému osvetlenia v budove spojenej základnej školy s materskou školou v obci Nemecká. Rekonštrukcia osvetlenia zníži spotrebu elektriny a zlepší svetelné podmienky. Spolu bolo v rámci základnej školy pridaných 63 nových LED svietidiel, kým 10 nových LED svietidiel pribudlo v krídle materskej školy.

40 000,00 7 26,68 2 000,00

download icon 1

 

EPC projekt na základnej škole v obci Višťuk

Predmetom projektu je výmena dvoch starých kotlov značky Viessman za nové kotle Buderus Logano plus GB312. Staré kotle boli v zlom technickom stave, pričom reguláciu zabezpečovala obsluha z radov zamestnancov školy. Nové kondenzačné kotle dosiahnu vyššiu energetickú efektívnosť, pričom bude zabezpečená lepšia, automatická regulácia chodu.

34 115,50 8 42,70 1 705,78
download icon 1

Obnova verejného osvetlenia v obci Trhová Hradská

Predmetom projektu je inštalácia moderných a certifikovaných LED svietidiel , vrátane možnosti riadenia celkového príkonu dodávaného do systému verejného osvetlenia. V rámci projektu bude nainštalovaných celkom 399 svietidiel.

122 000,00 22 77,70 6 100,00

download icon 1

 

EPC projekt modernizácie verejného osvetlenia v štyroch obciach

Predmetom projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia v štyroch obciach (Mužla, Čamovce, Nová Vieska and Počúvadlo) na Slovensku. Vzhľadom na zmluvy medzi spoločnosťou GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. a obcami, je GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. povinná zabezpečiť obnovu verejného osvetlenia a realizáciu projektu.

81 782,95 29 102,37 4 089,15
download icon 1

Rekonštrukcia osvetlenia v ROSENBERG – SLOVAKIA, spol. S.R.O., Košice

Projekt je zameraný na rekonštrukciu osvetlenia v priestoroch firmy ROSENBERG – SLOVAKIA, spol. s.r.o. Rekonštrukciou osvetlenia dôjde k zníženiu spotreby elektriny a zlepšeniu svetelných podmienok v riešených priestoroch.

32 000,00 62 214,96 3 507,48

download icon 1

 

Modernizácia výroby a distribúcie tepla v obci Strážske

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a distribúcie tepla z centrálnej kotolne ku zákazníkom.

470 000,00 219 1 101,06 23 500,00
download icon 1

Rekonštrukcia obytnej budovy Za poštou 12

Cieľom projektu je zlepšiť viaceré časti budovy, doplnením tepelnej izolácie obvodových stien, výmenou vstupných dvier, výmenou okien v schodiskovom priestore a výmenou okien v podkroví.

100 000,00 12 58,98 15 000,00

download icon 1

 

Rekonštrukcia, zateplenie a hydraulické vyregulovanie systému vykurovania v budovách škôl v Častej a v Dunajskej Strede

Cieľom projektu je súčasne zateplenie obvodových stien a implementácia systému energetického manažmentu v rámci základnej školy v obci Častá, ako aj výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizácia radiátorov na základnej škole Smetanov Háj v Dunajskej Strede.

220 000,00 59 298,47 11 000,00
download icon 1

Rekonštrukcia bytového domu v Brezne

Predmetom projektu je rekonštrukcia obvodových stien, vstupov a zaizolovanie stropov. Súčasne došlo k výmene okenných a dverných výplní a rekonštrukcii vykurovacieho systému.

462 900,00 28 129,13 69 435,00

download icon 1

 

Inštalácia systému ústredného vykurovania a chladenia pre národný futbalový štadión

Predmetom projektu je inštalácia systému vykurovania a chladenia na Národnom futbalovom štadióne v hlavnom meste Slovenska, založenom na tepelných čerpadlách typu voda/voda a doplnkovom zdroji vo forme plynových kotlov pre pokrytie špičiek odberov tepla.

1 842 174 1 513 8 627,70 92 108,70
download icon 1

Zateplenie a obnova budovy v Dolnom Kubíne

Predmetom projektu je zníženie spotreby energie budovy rekonštruovaním jej obálky a obnovou vykurovacieho systému, vrátane kotlov.

54 580,00 18 93,80 2 729,00

download icon 1

 

Výmena taviacej pece na hliník

Predmetom projektu je výmena taviacej pece na hliník za novú, s vysokou účinnosťou.

157 600,00 131 655,22 7 880,00
download icon 1

Projekt ges modernizácie verejného osvetlenia v troch slovenských obciach: Podhorie, Uhliská a Žihárec

Predmetom projektu je zníženie spotreby energie modernizáciou verejného osvetlenia v troch slovenských obciach: Podhorie, Uhliská a Žihárec.

128 663,00 40 143,44 6 433,13

download icon 1

 

Projekt ges modernizácie verejného osvetlenia v štyroch obciach

Predmetom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v štyroch obciach na Slovensku:: Dekýš, Bohunice, Holiare a Vlčany.

96 372,00 33 116,66 4 818,60
download icon 1

Rekonštrukcia výrobnej haly a skladu vrátane nového zdroja tepla pre firmu PPO Dema, s.r.o. v Senica

Projekt sa zameriava na rekonštrukciu výrobnej haly a skladu vrátane novej tepelnej izolácie objektov, nových okien, nového zdroja tepla (plynové kotle), vzduchotechniky, osvetlenia a kompresorov vzduchu v Senici.

610 000,00 116 513,00 30 500,00

download icon 1

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Trstenej

Projekt navrhuje výmenu starého verejného osvetlenia v obci Trstená za novú LED technológiu.

342 000,00 14 48,89 17 100,00
download icon 1

Rekonštrukcia bytového domu v Trenčíne

V rámci projektu došlo k zatepleniu obvodových stien a k zatepleniu stropu technického podlažia a tiež zateplenie zateplenia nevykurovaného podkrovia. Taktiež došlo k výmene pôvodných vstupných dvier a k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacieho systému.

343 285,00 51 54,67 51 492,75

download icon 1

 

Rekonštrukcia bytového domu v Medzilaborciach

V rámci projektu došlo k zatepleniu obvodových stien a výmene pôvodných okien a vstupných dvier. Súčasne došlo k hydraulickému vyregulovaniu systému vykurovania.

318 140,00 2 26,97 47 721,00
download icon 1

Ges projekty modernizácie verejného osvetlenia v obciach na Slovensku: Strekov, Modrany, Kleňany, Halič a Farná

Cieľom projektu je výmena verejného osvetlenia v obciach: Strekov, Modrany, Kleňany, Halič a Farná. Rekonštrukcia systému osvetlenia zníži spotrebu elektriny a zlepší svetelné podmienky v obci.

202 311.00 46 166,90 10 115,55

download icon 1

 

Rekonštrukcia systému úpravy vzduchu v servorovni spoločnosti VNET, a.s.

Cieľom projektu je rekonštrukcia chladiaceho systému v dátovom centre a jeho prispôsobenie novým požiadavkám.

259 822,00 77 263,15 12 991,09
download icon 1

Výmena starých autobusov a trolejbusov za nové trolejbusy vybavené batériou

Cieľom projektu je výmena starých trolejbusov a dieselových autobusov za nové trolejbusy vybavené batériou. Batériový pohon je využívaný v miestach trás trolejbusov, ktoré nie sú elektrifikované, pričom v elektrifikovaných častiach sa batérie opätovne nabíjajú.

423 520,00 75 314,10 21 176,00

download icon 1

 

Rekonštrukcia bytového domu Medňanská

Cieľom projektu je inštalácia tepelných čerpadiel, elektrických ohrievačov vody a akumulačných zásobníkov.

89 900,00 39 163,80 13 485,00
download icon 1

Energeticky úsporná rekonštrukcia vykurovania

Cieľom projektu je modernizácia systému vykurovania administratívnej budovy, dielne a skladu.

194 397,00 32 110,16 9 719,86

download icon 1

 

Rekonštruckia bytového domu v Leviciach

Cieľom projektu je zateplenie obvodových stien, strechy a stropu suterénu a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému objektu.

425 000,00 25 26,11 63 750,00
download icon 1

Rekonštruckia bytového domu v Leviciach

Cieľom projektu je zateplenie obvodových stien, strechy a stropu suterénu a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému objektu.

390 000,00 29 30,13 63 750,00

download icon 1

 

Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti univerzitnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch

Cieľom projektu je zlepšiť energetickú hospodárnosť a pridružené technológie na zvýšenie energetickej efektívnosti a spoľahlivosti prevádzky nemocničného komplexu.

2 600 000,00 1 972 9 329,00 130 000
download icon 1

Modernizácia systému rozvodov tepla vo veľkom krtíši a v bytovom dome Kaskády

Návrhom projektu je modernizácia systému rozvodov tepla inštaláciou nových zásobníkov teplej vody (Veľký Krtíš) a inštaláciou novej kompaktnej stanice tepla (v bytovom dome Kaskády).

155 000,00 262 0,00 14 821,92

download icon 1

 

Nový zdroj energie pre bytový dom gino house v Bešeňovej

Cieľom projektu je inštalácia nového zdroja tepla pre bytový dom Gino House v Bešeňovej s využitím geotermálnej energie.

400 000,00 557 2 720,60 31 510,73
download icon 1

Modernizácia rozvodov tepla v meste Trnava

Cieľom projektu je modernizácia výmenníkovej stanice a rozvodov tepla v meste Trnava.

793 121,00 6 350,10 39 656,05

download icon 1

 

Projekt „GES“ modernizácie verejného osvetlenia v obci Jasová

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v obci Jasová, vrátane rekonštrukcie a údržby systému.

30 639,00 4 15,94 1 531,95
download icon 1

Projekt „GES“ modernizácie verejného osvetlenia v štyroch slovenských obciach: Vinica, Dubno, Hronské Kosihy a Veľká Čalomija

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie modernizáciou systému verejného osvetlenia v štyroch slovenských obciach: Vinica, Dubno, Hronské Kosihy a Veľká Čalomija.

105 644,53 40 144 5 282,23

download icon 1

 

Zateplenie bytového domu na ulici Malinovského brezne

Cieľom projektu je zateplenie obvodových stien a strechy a hydraulické vyregulovanie systému vykurovania budovy.

512 800,00 37 28 76 920,00
download icon 1

Modernizácia výroby a rozvodov tepla v Univerzitnej nemocnici v Trenčíne

Hlavným cieľom projektu bola modernizácia centrálnej plynovej kotolne, distribučného systému tepla a výmena výmenníkov v rámci systému klimatizácie v Univerzitnej nemocnici v Trenčíne. Centrálny zdroj tepla pripravuje teplú pitnú vodu a technologickú paru pre potreby objektu.

1 200 000 769 3 855 60 000,00

download icon 1

 

Modernizácia tlačiarenského stroja zvýšením energetickej účinnosti

Projekt predstavuje výmenu starého tlačiarenského stroja, zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie množstva odpadu pri zdokonalení výroby.

1 646 000 24 45 82 300,00
download icon 1

Modernizácia distribučných rozvodov tepla v mestách Zvolen a Kremnica

Projekt sa zameriava na modernizáciu distribučných rozvodov tepla v mestách Zvolen (okruhy Nádvorná a Hviezdoslavova) a Kremnica (PK1 – plynová kotolňa), zvýšenie energetickej efektívnosti výroby tepla a celkového distribučného systému.

114 000,00 38 194 5 700,00

download icon 1

 

Inštalácia fotovoltickej elektrárne na streche v Leviciach

Cieľom projektu je znížiť spotrebu elektriny z verejnej siete a zvýšiť podiel využitia zelenej energie vo výrobnom procese spoločnosti Novogal, a.s. Spoločnosť využila strešnú plochu dvoch výrobných hál na inštaláciu solárnych fotovoltických panelov.

316 478,00 114 391 15 823,90
download icon 1

Inštalácia strešnej fotovoltickej elektrárne v Dvoroch nad Žitavou

Cieľom projektu je znížiť spotrebu elektriny z verejnej siete a zvýšiť podiel využitia zelenej energie vo výrobnom procese spoločnosti Novogal, a.s. Spoločnosť využila strešnú plochu dvoch výrobných hál na inštaláciu solárnych fotovoltických panelov.

312 268,00 108 370 15 613,40

download icon 1

 

Obnova bytového domu v Dubnici nad Váhom

Predmetom projektu bolo zaizolovanie obvodových stien a strechy, zaizolovanie stropu suterénu, výmena vstupných dverí a vyregulovanie vykurovacieho systému a výmena vykurovacích telies.

515 870,00 49 247 77 380,50
download icon 1

Renovácia bytového domu

V rámci projektu došlo k zatepleniu stropu suterénu, zatepleniu obvodových stien, výmene okien a vyregulovaniu vykurovacieho systému.

223 000,00 1 12 33 450,00

download icon 1

 

Modernizácia zdroja tepla v horskom hoteli „Sliezsky dom“

Cieľom projektu bola modernizácia zdroja tepla v horskom hoteli Slezsky dom, za účelom zníženia spotreby elektriny a spotreby paliva, a následného zníženia produkovaných emisií.

240 000,00 59 217 12 000,00
download icon 1

Obnova bytového domu v Humennom

V rámci tohto projektu sa zateplili obvodové steny objektu a došlo k výmene pôvodných vstupných dvier. Súčasne došlo k hydraulickému vyregulovaniu systému vykurovacieho systému.

459 290,00 39 25 68 893,50

download icon 1

 

Obnova bytového domu v Humennom

Projekt bol založený na zateplení obvodových stien objektu, zateplení stropu suterénu a výmene vstupných dverí. Súčasne došlo k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacieho systému a vyváženiu nových vykurovacích telies.

493 900,00 54 26 74 085,00
download icon 1

Modernizácia distribučného systému v rámci spoločnosti STEFE Martin, a.s.

Spoločnosť STEFE Martin, a.s. je dodávateľom tepla a teplej vody v meste Martin od roku 2001. Projekt je zameraný na rekonštrukciu rozvodov tepla v rámci všetkých troch distribučných okruhov.

532 400,00 157 760 26 620,00

download icon 1

 

Obnova bytového domu v Humennom

Cieľom projektu je výmena starého dopravníka dreva za nový, s trojnásobnou prepravnou kapacitou a nižšou spotrebou elektriny. Predpokladá sa, že rovnaké množstvo dreva sa spracuje v rámci dvoch zmien počas pracovného dňa.

150 000,00 36 124 7 500,00
download icon 1

Obnova bytového domu v Trenčíne

Projekt spočíval v zateplení obvodového plášťu objektu, zateplení stropu nad nevykurovaným suterénom a v zateplení stropu do nevykurovaného priestoru povaly. Súčasne došlo k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacieho systému.

698 000,00 34 54 104 700,00

download icon 1

 

Výmena pôvodnej kotolne za COOPBOX Eastern s.r.o.

Návrhom projektu energetickej efektívnosti pre COOPBOX Eastern s.r.o., bolo nahradiť starú kotolňu za nové kondenzačné kotle. Inštalácia novej kotolne pomôže znížiť množstvo emisií CO2 a výdavky na prevádzku a údržbu kotolne.

169 388,00 15 86 8 469,40
download icon 1

Inštalácia nového chladiaceho systému v skladových priestoroch spoločnosti VERMONT Services Slovakia

Hlavným cieľom projektu bola inštalácia chladiaceho systému v skladových priestoroch spoločnosti Vermont Services Slovakia, s.r.o. na dosiahnutie normatívnych požiadaviek vnútorného prostredia.

73 862,00 16 57 3 693,09

download icon 1

 

Obnoviteľný zdroj energie – konštrukcia novej kotolne s tepelným čerpadlom v obci Miloslavov

Projekt počíta s konštrukciou novej kotolne, ktorá bude využívaná ako zdroj tepla pre bytové domy číslo 31 a 42 v obci Miloslavov.

99 797,00 41 141 4 989,85
download icon 1

Konštrukcia kotolne s tepelným čerpadlom – obec Miloslavov (obytný komplex “SQUARE“)

Projekt uvažuje s výstavbou kotolne, ktorá bude využívaná ako zdroj tepla pre komplex obytných domov SQUARE 27, SQUARE 31, SQUARE 36, SQUARE 21 and SQUARE 53 v Miloslavove.

233 000,00 235 805 13 294,47

download icon 1

 

Inštalácia tepelného čerpadla na vykurovanie a chladenie v inštalácii MATADORKA v časti Bratislava-Petržalka

Projekt obnoviteľnej energie je zameraný na inštaláciu novej kapacity výroby obnoviteľnej energie využívajúcej geotermálnu energiu na vykurovanie a chladenie projektu rezidenčného súboru MATADORKA, situovaného v časti Bratislava – Petržalka, ktorý zahŕňa 29-podlažnú budovu.

415 193,00 268 ,1 541 20 759,65
download icon 1

Inštalácia tepelných čerpadiel a plynového kotla na účely vykurovania, prípravy teplej vody a chladenia v obytnom súbore kolísky.

Projekt je zameraný na inštaláciu tepelných čerpadiel a plynového kotla pre účely vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a chladenia v projekte rezidenčného súboru Kolísky, situovaného v mestskej štvrti Bratislavy, v Záhorskej Bystrici. Rezidenčný súbor Kolisky pozostáva zo 4 obytných blokov.

245 207,00 49 292 12 260,35

download icon 1

 

Inštalácia fotovoltickej strešnej elektrárne a vyvažovacieho batériového systému v produkcii spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA s.r.o.

Cieľom projektu je znížiť spotrebu elektriny dodávanej z verejnej elektrickej siete a zvýšiť množstvo využívania zelenej (solárnej) energie v spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA s.r.o. (Ltd.). Vyrobená elektrina bude použitá pre vlastnú spotrebu technológií v rámci výrobného závodu.

649 471,00 146 501 32 473,55
download icon 1
CELKOM 64 864 643 23 742 99 186 4 981 614,76