SLOVSEFF I & II

SlovSEFF úspešne financoval investície do priemyselnej a rezidenčnej energetickej efektívnosti a do obnoviteľných zdrojov energie od svojho začiatku v roku 2007. SlovSEFF bol spustený s hodnotou 60 miliónov € a bol predĺžený v roku 2010 s dodatočnými zdrojmi financovania z EBOR vo výške 90 miliónov určenými pre miestne banky. Zdrojom financovania pre granty a technickú pomoc bol Medzinárodný fond pre podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF).

V oboch fázach SlovSEFF bolo financovaných približne 700 projektov, ktoré vyústili do úspor primárnej energie 580 GWh za rok. Väčšina investícií bola nasmerovaná do oblasti rezidenčnej energetickej efektívnosti (˃60%), čo viedlo k úspore energie v priemere o 33%.

 

     SlovSEFF I SlovSEFF II SPOLU
Rezidenčné projekty Počet  251  348 599
Investícia 32.6 miliónov
58.9 miliónov
91.5 miliónov
Priemyselné projekty  Počet  34  42 76
Investícia 19.3 miliónov
21.2 miliónov
40.5 miliónov
Projekty obnoviteľných zdrojov energie  Počet  8  7 15
Investícia 8.1 milióna €
9.8 miliónov
17.9 milióna €
Úspora emisií ročne   63,564 tCO2e 50,948 tCO2e 114,512 tCO2e
Ročná úspora primárnej energie   283 GWh 300 GWh 583 GWh
Priemerná úspora energie v rezidenčných projektoch   32% 35 % 33%

 

 

loga