Oprávnené projekty

V podstate všetky projekty, ktoré vedú k zníženiu spotreby energie a/alebo k zníženiu emisií CO2 v porovnaní s počiatočným stavom alebo s ich úrovňou za nezmenených podmienok sú spôsobilé na financovanie v rámci programu SlovSEFF III. Spôsobilé investičné kategórie sú

 

 

Ako je podrobne popísané v jednotlivých častiach pre projekty, každá skupina má špecifické kritériá, ktoré je potrebné dodržiavať.

 energía

O podporu SlovSEFF môže požiadať takýto subjekt:

  • súkromné spoločnosti
  • spoločnosti poskytujúce energetické služby (ESCOs – Energy Service Companies)
  • bytové združenia alebo družstvá