Energetická účinnosť v obytných budovách

Residential 1 compressedVhodné projekty v obytných budovách sú komplexné, veľké projekty na rekonštrukciu tepelných pomerov bytových domov, pozostávajúcich z tepelnej izolácie obvodového plášťa (obvodových stien, striech, pivníc), spolu s ďalšími opatreniami, napr.:

 

  • vysoko účinné vetranie s rekuperáciou tepla
  • mestské systémy energie z obnoviteľných zdrojov, napr. solárne kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a mestské veterné turbíny
  • účinné kotly, mikro-kogenerácia
  • tepelné rozvodne a merače tepla
  • vyváženie vykurovacích systémov
  • jednotlivé systémy merania spotreby tepla
  • nové, energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch budovy)
  • nové, energeticky úsporné radiátory a ďalšie jednotky na vykurovanie priestorov
  • izolácie tepelnej energie a sietí na rozvod teplej vody

 

Vhodné sú tiež budovy vykurované diaľkovým vykurovaním (na báze biomasy.

Minimálna úroveň úspor energie, ktorú je nutné dosiahnuť, je 30 percent celkovo dodanej energie hodnotenej ako rozdiel medzi objemom pred rekonštrukciou a po nej.

Dosiahnuté úspory energie

Grant ako percento úveru

30 – 40%

10%

≥ 40%

15%

Hlásenie na SIEA

V prípade projektov pre energetickou účinnosť v obytných budovách je potrebné Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) každoročne počas piatich rokov od ukončenia projektu hlásiť ich spotrebu energie podľa zdroja, ako aj emisie skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Vzorový dokument na hlásenie je dostupný tu. Klienti, ktorí si zoberú úver, dostanú pri spĺňaní tohto postupu pomoc.